Browsed by
Tag: Khwahish

Ek Khwahish Hai Meri

Ek Khwahish Hai Meri

Ek Khwahish Hai Meri Tere Chehre Ki Muskurahat Banu ARIF Meri Khwahish Ka Anjaam Ab Ikhtiyar Mein Hai Tere.. Muhammad Arif Cheetal Muzaffarnagar